ارقام نهال گردو

انواع ارقام نهال گردو نهالستان برتر مهندس سعید قاسمی

نهال گردو کاما

نهال گردو خوشه ای تخم مرغی برتر قاسمی

گردو سجنوو (یوگوسلاوی)

گردو چندلر

نهال گردو پکان آمریکایی

نهال گردو یالووا ۳

فهرست